معنی و ترجمه کلمه داراى سه اتم به انگلیسی داراى سه اتم یعنی چه

داراى سه اتم

triatomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها