معنی و ترجمه کلمه داراى سه زاویه به انگلیسی داراى سه زاویه یعنی چه

داراى سه زاویه

triangular
trigonous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها