معنی و ترجمه کلمه داراى سه چرخ به انگلیسی داراى سه چرخ یعنی چه

داراى سه چرخ

tricycle
tricyclic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها