معنی و ترجمه کلمه داراى شاخک دراز به انگلیسی داراى شاخک دراز یعنی چه

داراى شاخک دراز

longicorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها