معنی و ترجمه کلمه داراى شکم بزرگ و اندام خپله به انگلیسی داراى شکم بزرگ و اندام خپله یعنی چه

داراى شکم بزرگ و اندام خپله

pycnic
pyknic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها