معنی و ترجمه کلمه داراى صداى مزاحم به انگلیسی داراى صداى مزاحم یعنی چه

داراى صداى مزاحم

strident

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها