معنی و ترجمه کلمه داراى صلاحیت قانونى به انگلیسی داراى صلاحیت قانونى یعنی چه

داراى صلاحیت قانونى

able

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها