معنی و ترجمه کلمه داراى عضو مارپیچى به انگلیسی داراى عضو مارپیچى یعنی چه

داراى عضو مارپیچى

spiriferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها