معنی و ترجمه کلمه داراى مزه تند به انگلیسی داراى مزه تند یعنی چه

داراى مزه تند

tangy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها