معنی و ترجمه کلمه داراى مزه شراب به انگلیسی داراى مزه شراب یعنی چه

داراى مزه شراب

winey
winy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها