معنی و ترجمه کلمه داراى مزیت به انگلیسی داراى مزیت یعنی چه

داراى مزیت

preponderant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها