معنی و ترجمه کلمه داراى مفاصل نرم و قابل انحناء به انگلیسی داراى مفاصل نرم و قابل انحناء یعنی چه

داراى مفاصل نرم و قابل انحناء

losse jointed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها