معنی و ترجمه کلمه داراى مو هاى زبر به انگلیسی داراى مو هاى زبر یعنی چه

داراى مو هاى زبر

strigose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها