معنی و ترجمه کلمه داراى نوک یا انت هاى تیز به انگلیسی داراى نوک یا انت هاى تیز یعنی چه

داراى نوک یا انت هاى تیز

subulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها