معنی و ترجمه کلمه داراى پرهاى ظریف و ریز به انگلیسی داراى پرهاى ظریف و ریز یعنی چه

داراى پرهاى ظریف و ریز

plumulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها