معنی و ترجمه کلمه داراى پنجه مربع به انگلیسی داراى پنجه مربع یعنی چه

داراى پنجه مربع

square toed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها