معنی و ترجمه کلمه داراى پوسته هاى شوره به انگلیسی داراى پوسته هاى شوره یعنی چه

داراى پوسته هاى شوره

lepidote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها