معنی و ترجمه کلمه داراى کرک و ابریشم هاى راست به انگلیسی داراى کرک و ابریشم هاى راست یعنی چه

داراى کرک و ابریشم هاى راست

strigose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها