معنی و ترجمه کلمه داراى کلسیم به انگلیسی داراى کلسیم یعنی چه

داراى کلسیم

calcareous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها