معنی و ترجمه کلمه داراى گل آذین گریبانه وار به انگلیسی داراى گل آذین گریبانه وار یعنی چه

داراى گل آذین گریبانه وار

spathed
spathic
spathose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها