معنی و ترجمه کلمه داراى گونه هاى برآمده به انگلیسی داراى گونه هاى برآمده یعنی چه

داراى گونه هاى برآمده

cheeky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها