معنی و ترجمه کلمه داراى گچ فراوان به انگلیسی داراى گچ فراوان یعنی چه

داراى گچ فراوان

cretaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها