معنی و ترجمه کلمه داروى بند آور خون به انگلیسی داروى بند آور خون یعنی چه

داروى بند آور خون

styptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها