معنی و ترجمه کلمه داروى بى هوشى به انگلیسی داروى بى هوشى یعنی چه

داروى بى هوشى

anesthetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها