معنی و ترجمه کلمه داروى ضد فلج به انگلیسی داروى ضد فلج یعنی چه

داروى ضد فلج

antiparalytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها