معنی و ترجمه کلمه داشتن دو قطب به انگلیسی داشتن دو قطب یعنی چه

داشتن دو قطب

bipolarity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها