معنی و ترجمه کلمه دانشمند تذکره شهدا به انگلیسی دانشمند تذکره شهدا یعنی چه

دانشمند تذکره شهدا

martyrologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها