معنی و ترجمه کلمه دانشمند علم دین به انگلیسی دانشمند علم دین یعنی چه

دانشمند علم دین

theolog
theologue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها