معنی و ترجمه کلمه دانشمند هندى به انگلیسی دانشمند هندى یعنی چه

دانشمند هندى

pandit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها