معنی و ترجمه کلمه دربایست به انگلیسی دربایست یعنی چه

دربایست

requirement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها