معنی و ترجمه کلمه درجایى باقى ماندن به انگلیسی درجایى باقى ماندن یعنی چه

درجایى باقى ماندن

bide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها