معنی و ترجمه کلمه درجه ارتفاع به انگلیسی درجه ارتفاع یعنی چه

درجه ارتفاع

superelevation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها