معنی و ترجمه کلمه درجه تفضیلى به انگلیسی درجه تفضیلى یعنی چه

درجه تفضیلى

comparative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها