معنی و ترجمه کلمه درجه نظامى به انگلیسی درجه نظامى یعنی چه

درجه نظامى

stripe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها