معنی و ترجمه کلمه درخت آزاد به انگلیسی درخت آزاد یعنی چه

درخت آزاد

planer tree

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها