معنی و ترجمه کلمه درخت دوپایه به انگلیسی درخت دوپایه یعنی چه

درخت دوپایه

diclinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها