معنی و ترجمه کلمه درخت نارنج به انگلیسی درخت نارنج یعنی چه

درخت نارنج

sour orange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها