معنی و ترجمه کلمه درخشش به انگلیسی درخشش یعنی چه

درخشش

eclat
fulguration
glitter
luminosity
luster
lustre
scintillation
shine
spangle
sparkle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها