معنی و ترجمه کلمه درخشندگى زیاد به انگلیسی درخشندگى زیاد یعنی چه

درخشندگى زیاد

glare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها