معنی و ترجمه کلمه درد دل کردن به انگلیسی درد دل کردن یعنی چه

درد دل کردن

confabulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها