معنی و ترجمه کلمه درذهن مجسم کردن به انگلیسی درذهن مجسم کردن یعنی چه

درذهن مجسم کردن

envisage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها