معنی و ترجمه کلمه درصفوف منظم پیشرفتن به انگلیسی درصفوف منظم پیشرفتن یعنی چه

درصفوف منظم پیشرفتن

procession

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها