معنی و ترجمه کلمه درطویله قرار دادن به انگلیسی درطویله قرار دادن یعنی چه

درطویله قرار دادن

sty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها