معنی و ترجمه کلمه درعقب کشتى به انگلیسی درعقب کشتى یعنی چه

درعقب کشتى

astern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها