معنی و ترجمه کلمه درمانکده به انگلیسی درمانکده یعنی چه

درمانکده

policlinic
polyclinic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها