معنی و ترجمه کلمه درمانگاه یا بیمارستان کوچک به انگلیسی درمانگاه یا بیمارستان کوچک یعنی چه

درمانگاه یا بیمارستان کوچک

infirmary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها