معنی و ترجمه کلمه درمانگى به انگلیسی درمانگى یعنی چه

درمانگى

failure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها