معنی و ترجمه کلمه درمضیقه قرار دادن به انگلیسی درمضیقه قرار دادن یعنی چه

درمضیقه قرار دادن

oppress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها