معنی و ترجمه کلمه درمعرض نسیم به انگلیسی درمعرض نسیم یعنی چه

درمعرض نسیم

breathy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها