معنی و ترجمه کلمه در فهمیدن مقصود اشتباه کردن به انگلیسی در فهمیدن مقصود اشتباه کردن یعنی چه

در فهمیدن مقصود اشتباه کردن

misconstrue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها